Ogólne badania krwi to bardzo ważny element wszystkich badań diagnostycznych ale również tych, które wykonujemy okresowo aby skontrolować funkcjonowanie naszego organizmu. Z morfologii krwi można wiele odczytać, jednak nie warto sugerować się pojedynczymi wynikami. Diagnostyka pełnej morfologii krwi jest badaniem zazwyczaj zlecanym przy badaniach od lekarza, kiedy chce on skontrolować nasze podstawowe parametry. Badanie to odzwierciedla ogólna kondycję organizmu pacjenta i pozwala wykluczyć lub potwierdzić niepokojące dolegliwości. Badanie krwi tego typu przeprowadzane jest już od najmłodszych lat. Dzięki pobranej próbce krwi, można oznaczyć stężenie hemoglobiny, liczbę ciałek krwi zarówno czerwonych jak i białych. W badaniu tym określa się także wielkość i ilość, stopień nasycenia hemoglobiną, proporcję między wszystkimi komórkami.

Jak wykonuje się badanie morfologii krwi?

Aby przeprowadzić diagnostykę krwi, należy pobrać 5 ml krwi żylnej do specjalnej próbki zawierającej substancję zapobiegającą krzepnięciu pobranej krwi. Takie pobranie powinno zostać przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, to znaczy lekarza, pielęgniarkę lub ratownika medycznego. Tylko wtedy wiadomo będzie, że krew została pobrana we właściwy i bezpieczny dla pacjenta sposób. Aby morfologia krwi była miarodajna, na badanie należy zgłosić się na czczo, pomiędzy 7 a 10 rano. Przed pobraniem krwi należy unikać stresu oraz nadmiernego wysiłku fizycznego. Jeżeli pacjent przyjmuje leki, należy wziąć je dopiero po pobraniu tak, aby nie miały one wpływu na wyniki badań.

Wyniki badań krwi

Wyniki badań można odebrać w formie elektronicznej lub papierowej. Ta pierwsza forma możliwa jest tylko w przypadku, gdy laboratorium oferuje tego typu usługę. Wyniki badań zawierają:

– podstawowe parametry krwi, do których należą: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, WBC, PLT,
– przedział prawidłowych wartości, od najniższej do najwyższej. Jeżeli jakiś parametr nie jest w normie, często oznaczone są one za pomocą strzałek lub liter (H- za wysoki, L- za niski),
– parametry dotyczące wyników krwi pacjenta.

Każde badanie, w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, należy skonsultować z lekarzem. Tylko lekarz może stwierdzić, czy zaburzenie jakiegoś parametru wymaga dalszej diagnostyki. Na wyniki badań wpływ mogą mieć różne czynniki, takie jak na przykład: wiek, płeć, ciąża, pora dnia, spożywanie alkoholu ww niedługim czasie przed badaniem, choroby związane z gorączkowaniem pacjenta.