Najważniejszym mięśniem w ciele każdego człowieka jest serce. Praca właśnie tego narządu bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Serce odpowiada za przepływ kilku tysięcy litrów krwi dziennie. Choroby tego narządu są zróżnicowane i uniemożliwiają pracę organizmu, dlatego też najważniejsza w tym wypadku jest szybka diagnoza i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Rozwój cywilizacji wpływa na zwiększona liczbę chorób układu krążenia, które ze względu na ich ilość zostały nazwane chorobami cywilizacyjnymi.

Choroba niedokrwienna serca

Jest to choroba spowodowana niedostatecznym zaopatrzeniem komórek mięśnia sercowego w tlen oraz substancje odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego narządu. Choroby serca związane z niedokrwieniem to zespół wielu chorób. Zalicza się do nich:
– zawał serca,
– dusznica bolesna,
– ponowny zawał serca,
– przewlekła choroba niedokrwienna serca,
– ostre postacie choroby niedokrwiennej serca,
– powikłania, które występują w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego.

Choroba niedokrwienna serca jest określana jako najczęstsza przyczyna śmierci w państwach zachodnich.

Miażdżyca

To choroba serca spowodowana zmianami zwyrodnieniowymi w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic. Najczęściej tą chorobą dotykane są tętnice wieńcowe, aorta, tętnice mózgowe oraz tętnice zlokalizowane w kończynach dolnych. Miażdżyca zaliczana jest do chorób przewlekłych. Aby uniknąć tej choroby należy zadbać o swoje zdrowie, najlepiej wprowadzając do swojego życia zdrową dietę, aktywny tryb życia oraz wypoczynek.

Zaburzenia rytmu serca

Choroba nazywana popularnie arytmią, to stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne. Stan w tej chorobie często jest zagrażający życiu. Chorobę można zdiagnozować poprzez osłuchiwanie rytmów serca stetoskopem lub poprzez badanie tętna obwodowego. Najprostszą formą diagnozowania tej choroby jest badanie rytmu serca za pomocą elektrokardiogramu.

Nadciśnienie tętnicze

To kolejna choroba serca znacznie wpływająca na zdrowie pacjenta. Charakteryzuje się ona podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Oprócz badania ciśnienia krwi, w diagnostyce tej choroby serca bardzo ważny jest ogólny stan zdrowia, wywiad i badanie przedmiotowe. Aby uniknąć nadciśnienia tętniczego należy odpowiednio prowadzić swoje życie. Najważniejsza jest odpowiednia dieta, a także unikanie alkoholu, soli, ograniczenie spożywania tłuszczów w diecie. Aby ograniczyć możliwość zachorowania na nadciśnienie tętnicze, należy zrezygnować z palenia papierosów.