Mówi się o niej coraz częściej. Jest obecna, choćby czasowo w życiu każdego z nas. Nieleczona, prowadzi do wycofania i izolacji. Może być przyczyną samobójstwa. Depresja, bo o niej mowa, dotyka wielu ludzi. Może być przypadłością młodych matek lub seniorów. Niezależnie od statusu materialnego, każdy mający predyspozycje do obniżonego nastroju, może zachorować.
Objawy depresji mają różne nasilenie. Niektórzy nie są w stanie wykonywać najprostszych czynności i zamykają się w czterech ścianach, leżąc w łóżku. Depresja może być również maskowana nadmierną wesołością lub ryzykownymi zachowaniami, na granicy zdrowego rozsądku. Leczenie depresji jest uzależnione od wielu czynników.

Historia chorego

Pacjenci mający wsparcie w najbliższych, zdrowi fizycznie i aktywni zawodowo, mogą szybciej uporać się z tą chorobą. Osoby samotne, chorujące na nowotwory lub inne nieuleczalne choroby oraz nieaktywni zawodowo, mają utrudnioną ścieżkę. Brak więzi rodzinnych i sieci przyjaciół sprawia, że leczenie depresji jest niezwykle trudne. Oschłość w kontaktach z rodziną, brak zainteresowania ze strony otoczenia, sprawiają, że chorzy załamują się całkowicie. Środowisko takiej osoby, lekceważy objawy depresji i nie pomaga choremu. Tylko podjęcie szybkiego leczenia i psychoterapia mogą pomóc takim osobom wyjść z dołka.
Leczenie depresji jest wspomagane lekami. Zazwyczaj są to łagodne antydepresanty, ale zdarza się, że stan chorego wymaga hospitalizacji. W szpitalu, objawy depresji są diagnozowane i rozkładane na czynniki, dzięki pracy z psychiatrą.

 

Utrzymanie życiowego balansu i równowagi jest niezbędne dla zdrowia psychicznego. Jednym z najistotniejszych elementów w zapobieganiu chorobie, jaką jest depresja musi być wsparcie rodziny. Rozwiązywanie problemów na bieżąco oraz atmosfera akceptacji są podstawą do budowania dobrych relacji i poczucia własnej wartości.